OLYMPUS

เมนูหลักเริ่มที่

Service & Support

เรามีบริการ สนับสนุนลูกค้าเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

การบริการหลังการขาย

เรามีบริการ สนับสนุนลูกค้าเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

1. บริการด้านการวางแผน

เป็นการบริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ทั้งในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบที่เหมาะสม ซึ่งรวมไปถึง การวางแผนนำทรัพยากรที่มีอยู่มาปรับปรุงและเสนอแนวทางที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
-วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน โดยการประเมินความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำหัตการ
-วิเคราะห์แบบแปลน
ให้คำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับแบบแปลนของแผนกส่องกล้อง และการเคลื่อนย้ายเพื่อทำความสะอาด

2. บริการด้านหลังการขาย

เรามีบริการหลากหลายประเภท เพื่อสนับสนุนบริการหลังการขาย อาทิเช่น บริการซ่อมที่อ้างอิงมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก, การฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้เพื่อป้องกันปัญหาและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานประจำวัน
-พันธกิจการบริการ
วิเคราะห์ประวัติการซ่อม เพื่อช่วยลดจำนวนการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมอุปกรณ์ที่เสียหาย
-บริการลูกค้าสัมพันธ์
สนับสนุนการบริการด้านทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์, การแก้ไขปัญหาและการฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์
-บริการซ่อมผลิตภัณฑ์
ซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่, ทดสอบ, การตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานระดับโลกและสัญญาการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์

3. บริการด้านการศึกษา

เราให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมและปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะการผ่าตัดพื้นฐาน, เทคนิคการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร, เทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้อง แต่ยังรวมถึงการล้างทำความสะอาด, การแก้ไขปัญหา, และการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างเหมาะสมอีกด้วย
-โอลิมปัส-ทีเทค
ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้โอลิมปัส(T-TEC) พร้อมให้บริการและอำนวยสถานที่เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์
-สิ่งอำนวยการฝึกอบรม
ศูนย์ฝึกอบรม มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์และสื่อสำหรับฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของบุคลลากรทางการแพทย์
-เวิร์คชอปเพื่อการศึกษา
สนับสนุนเรียนการสอน เชิงการบรรยาย และ การลงมือปฏิบัติจริง โดยรวมไปถึงการสนับสนุนการประชุมเชิงวิชาการ
ทั้งภายในโรงพยาบาล และภายในศูนย์การฝึกอบรมโอลิมปัส

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริการหลังการขายได้ที่บริษัท โอลิมปัส(ประเทศไทย) จำกัด 02-0007700

ปลายสารบัญ

ด้านบนของหน้านี้
Copyright OLYMPUS CORPORATION All Rights Reserved.